Din guide til Litauen

SIMIONA ARNESEN ARRANGEMENT

Get Adobe Flash player

Litauens historie

Første gang Litauen er nevnt i historien, er i år 1009 i de Quedlinburgske skrifter.
 
* Mindaugas var første kongen av det sammenslåtte middelalderske europeiske Litauen. Litauen ble et rike i år 1240, et Storhertugdømme. Litauen dekket hele det nåværende Litauen og Republikken Hviterussland.
Fra midten av det fjortende århundre strekte Litauen seg nesten over hele det nåværende Hviterussland, og til 1569 en stor del av Ukraina.
 
* 1200 / 1300 - 1800 århundre anses som Storhertugdømmet Litauen.  
 
* I 1385 inngikk litauiske Storhertug Jagiellonian og den polske adelen, en Kreva(kontrakt). De ble enige om en polske og en litauiske styrker mot korsfarerne . Jagiello ble trolovet at han skulle få døpe Litauen og påtok seg å gifte seg med den Polske konges datter.
 
* 1387 ble Litauen kristnet.

 articles* 1410 - Slaget ved Tannenberg. En av de viktigste kamper i Litauisk historie, da den tyske orden(korsfarerne) til slutt ble omringet av litauiske og polske tropper. 
 
* 1547 - Mazvydo katekisme, den første litauiske bok, som er opphav til Litauisk litteratur, grammatikk, poesi og musikk. 
 
* 1569 - "Liublino union". Dette året er av noe negativ art for Litauens historien, fra dette året blir litauiske rettigheter undergravd og store deler av Storhertugdømmet blir nå hersket av den polske kongen.
* I 1791 ble konstitusjonen av Litauen og Polen vedtatt som er den første i Europa og den andre i hele verden. Denne Grunnloven var et eksempel for andre land.
 
* 1579 ble Litauens første og nåværende største og eldste universitet bygget i Vilnius. 
 
* 1795 inntraff den tredje delingen av Litauen og Polen, landet ble delt av Russland, Preussen og Østerrike. Etter denne delingen av Litauen begynte den russiske okkupasjonen. 

*I 1795 opphørte Storhertugdømme å eksistere.

* 1918 ble Litauens uavhengighet gjenopprettet med hovedstaden Vilnius. Litauiske Antanas Smetona var leder av rådet som signerte uavhengighetsloven i Litauen. Smetona ble første president i det uavhengige Litauen. 
 
* 1933 - Reisen over Atlanterhavet. Et småfly(Lituanica) med de to pilotene Steponas Darius og Stasys Girenas, besluttet å fly over Atlanteren fra New York. Få timer før ankomst Kaunas (Litauen), ble flyet utsatt for en ukjent ulykke og pilotene omkom.
 
* 1940 - begynte den andre sovjetiske okkupasjonen. Psykisk og fysisk vold ble brukt mot folk i Litauen. Mange mennesker, inkludert lærere, politikere, jurister, velstående bønder ble sendt til konsentrasjonsleirer i Sibir og andre eksterne tynt befolkede plasser. Litauen ble skilt fra den vestlige verden! 
 
* 1944 blir krigen mot okkupasjon klassifisert som en geriljakrig. Folk samler seg sammen gjennom hele året og ville arbeide for frihet. 
 
* 1990 ble uavhengighetsloven fra 1918 omskrevet. Denne ble underskrevet av Vytautas Landsbergis og rådsmedlemmene. 
 
* 2004 ble Litauen medlem i EU og NATO.
 
* info hentet fra wikipedia

Kontakt

Har du spørsmål?
Jeg svarer så raskt
som mulig :-)